วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"มุ่งพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ให้สมพระเกียรติภายในปี 2558"