พระตราโรงเรียน
พระตราโรงเรียน

พระตราโรงเรียน เป็นตรา "มวก" ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับโรงเรียนในพระบรมทั้ง 15  โรงเรียน