วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน  :  "มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ให้สมพระเกียรติ ภายในปี 2561"

ปรัชญาโรงเรียน  : การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือธรรมชาติ