ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร
วันที่ 14 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2565,20:30   อ่าน 408 ครั้ง