ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงระบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียน ด้านวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,13:37   อ่าน 42 ครั้ง