ถาม-ตอบ (Q&A)
โครงการ Tutor Online@Home
โพสโดย
ติวเตอร์ออนไลน์
sml-sme@hotmail.com

enlightenedเรียนเชิญ  คุณครู  อาจารย์  เข้าร่วม “โครงการ 168 TUTOR ONLINE@HOME”

        ด้วย   “โครงการ 168 TUTOR ONLINE@HOME”    ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ขึ้น    เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   มีโอกาสได้เรียนรู้กับอาจารย์จากโรงเรียนชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ   อาทิเช่น   จากโรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษา   สวนกุหลาบวิทยาลัย   สตรีวิทยา   สามเสนวิทยาลัย  หอวัง  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ฯลฯ    และได้รับเทคนิคการเรียนรู้จากติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก   เพื่อให้ได้รับความรู้ทั้งแนวลึกและแนวกว้าง     รวมถึงเทคนิคการคิดลัดในการทำข้อสอบที่หลากหลาย  เสมือนหนึ่งมีโรงเรียนกวดวิชามากกว่า  10  สถาบันอยู่ที่บ้าน   อีกทั้งยังมีรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาชั้นนำ   อาทิ   จุฬาลงกรณ์  ธรรมศาสตร์   เกษตรศาสตร์  มหิดล   ฯลฯ   ไว้คอยตอบคำถามน้อง ๆ ที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา  และคอยแนะนำทางด้านวิชาการ   ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มคะแนนสอบ   คะแนน  O-Net   คะแนน  GAT  PAT ของนักเรียนให้สูงขึ้น
 
         จึงต้องการ  คุณครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก    มาเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนใน
โครงการฯ คอยแนะนำให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด    ซึ่งทางโครงการฯ   มีระบบการเรียนรู้ถึง  4  ระบบ   โดยเฉพาะระบบการเรียนรู้ตามโมเดลของมหาวิทยาลัย  HARVARD   ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ตรงตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 
        คุณครู    อาจารย์   ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในโครงการฯ      จะได้รับค่าตอบแทนตามโมเดลที่ทางโครงการฯ สร้างขึ้นเพื่อบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
 
                             สอบถามและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม  ได้ที่
                            โทรศัพท์     :    081 – 597 3044   ;   086 – 682 1745  
                            Facebook   :    โครงการ 168 ติวเตอร์ ออนไลน์@โฮม  
                               LINE ID        :    smileline168
                               Website      :    www.168tutoronline.com
 
          และหาก  คุณครู  อาจารย์  ต้องการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในโครงการฯ   ให้เข้าไปสมัครได้ที่  www.168tutoronline.com   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    และเตรียมเอกสารในการสมัคร  ดังนี้
         1.      สำเนาบัตรประชาชน
         2.      รูปถ่าย  1  รูป
         3.      บัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือ  บัตรสมาชิกคุรุสภา  หรือ  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
         4.      สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
 
“โครงการ 168 Tutor Online@Home”
IP : 171.7.248.141
โพสเมื่อวันที่ : 07 ส.ค. 2558,23:12 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :