ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2561,20:31  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เ้ดกเ้เด
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,00:05  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา งานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,09:39  อ่าน 1171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,12:33  อ่าน 4073 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,08:39  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2559,16:03  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..